e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [5, 8] U+6CD7
27863.gif
Show stroke order tứ
 sì
♦(Danh) Sông Tứ. ◇Nguyễn Du : Ngô Điếm kiều thông Tứ thủy ba (Liễu Hạ Huệ mộ ) Dưới cầu Ngô Điếm sông Tứ chảy.
♦(Danh) Nước mũi. ◇Đỗ Phủ : Bằng hiên thế tứ lưu (Đăng Nhạc Dương lâu ) Tựa hiên, nước mắt nước mũi chảy.