e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [3, 6] U+6C50
Show stroke order tịch
 xì,  xī
♦(Danh) Thủy triều buổi tối. ◎Như: triều tịch thủy triều sáng và tối.