e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 84 气 khí [6, 10] U+6C23
27683.gif
Show stroke order khí, khất
 qì,  xì
♦(Danh) Hơi. § Là một trong ba trạng thái của vật thể: dắn, lỏng, hơi. ◎Như: thủy chưng khí hơi nước.
♦(Danh) Riêng chỉ không khí.
♦(Danh) Hơi thở (người, động vật). ◎Như: bình khí ngưng thần nín thở định thần.
♦(Danh) Hiện tượng tự nhiên: nóng, lạnh, ẩm, tạnh (khí hậu). ◎Như: thiên khí khí trời, thời tiết.
♦(Danh) Trạng thái tinh thần, tình tự. ◎Như: tì khí tính tình, triêu khí bột bột tinh thần hăng hái bừng bừng.
♦(Danh) Thói, tính, phong cách. ◎Như: tài khí phong cách tài hoa, kiêu khí tính kiêu căng, khách khí thói khách sáo.
♦(Danh) Mùi. ◎Như: khí vị mùi vị, hương khí mùi thơm, xú khí mùi hôi thối.
♦(Danh) Một thứ năng của sinh vật (theo đông y). § Lạnh, nóng, ấm, mát là khí, cay, chua, ngọt, đắng là vị. ◎Như: huyết khí , nguyên khí .
♦(Danh) Vận mệnh, số mạng. ◎Như: khí vận số vận, hối khí vận đen, vận rủi.
♦(Động) Nổi giận, phẫn nộ. ◇Trương Quốc Tân : Khí đích lai hữu nhãn như manh, hữu khẩu tự á , (Hợp hãn sam ) Khi nổi giận lên thì có mắt như mù, có miệng như câm.


1. [陰陽怪氣] âm dương quái khí 2. [陰氣] âm khí 3. [氨氣] an khí 4. [英氣] anh khí 5. [閉氣] bế khí 6. [屏氣] bính khí 7. [屛氣] bính khí 8. [根氣] căn khí 9. [肝氣] can khí 10. [景氣] cảnh khí 11. [正氣] chánh khí 12. [蒸氣] chưng khí 13. [腳氣] cước khí 14. [勇氣] dũng khí 15. [賭氣] đổ khí 16. [同氣] đồng khí 17. [動氣] động khí 18. [下氣] hạ khí 19. [浩然之氣] hạo nhiên chi khí 20. [和氣] hòa khí 21. [客氣] khách khí 22. [口氣] khẩu khí 23. [氣氛] khí phân 24. [氣圈] khí quyển 25. [氣喘] khí suyễn 26. [氣性] khí tính 27. [氣象] khí tượng 28. [氣宇] khí vũ 29. [冷氣] lãnh khí 30. [靈氣] linh khí 31. [六氣] lục khí 32. [人氣] nhân khí 33. [一口氣] nhất khẩu khí 34. [一氣] nhất khí 35. [冤氣] oan khí 36. [負氣仗義] phụ khí trượng nghĩa 37. [生氣] sanh khí, sinh khí 38. [殺氣] sát khí 39. [士氣] sĩ khí 40. [帥氣] súy khí 41. [蜃氣] thận khí 42. [神氣] thần khí 43. [聲氣] thanh khí 44. [透氣] thấu khí 45. [天氣] thiên khí 46. [脾氣] tì khí 47. [爭氣] tranh khí 48. [俗氣] tục khí 49. [偉氣] vĩ khí 50. [出氣] xuất khí 51. [厭氣] yếm khí