e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 82 毛 mao [7, 11] U+6BEC
Show stroke order cầu
 qiú
♦(Danh) Quả bóng. § Trò chơi ngày xưa, hình khối tròn, làm bằng da, nhồi lông, dùng để đánh, ném, bắt, v.v. ◇An Nam Chí Lược : Tam nhật, vương tọa Đại Hưng các thượng, khán tông tử nội thị phao tiếp tú đoàn cầu ,, (Phong tục ) Ngày mồng ba (Tết), vua ngồi trên gác Đại Hưng, xem các tôn tử và các quan nội cung chơi đánh quả bóng thêu hình tròn.
♦(Danh) Phiếm chỉ vật thể hình khối tròn.


1. [毬果] cầu quả