e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+695D
Show stroke order luyện
 liàn
♦(Danh) Cây xoan. § Quả nó gọi là khổ luyện tử dùng làm thuốc lị, tục gọi là kim linh tử . ◇Nguyễn Trãi : Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai (Mộ xuân tức sự ) Đầy sân mưa phùn nhẹ, hoa xoan nở.