e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [6, 10] U+67F4
26612.gif
Show stroke order sài, trại
 chái,  zhài,  zì
♦(Danh) Củi. ◎Như: sài hỏa củi để đốt.
♦(Danh) Họ Sài.
♦(Động) Đốt củi tế trời. ◇Lễ Kí : Sài vu thượng đế (Đại truyện ) Đốt củi tế thượng đế.
♦(Động) Dùng củi che, che chở, bảo hộ. ◇Hoài Nam Tử : Sài Cơ Tử chi môn (Đạo ứng ) Giữ gìn nhà của Cơ Tử.
♦(Hình) Làm bằng củi. ◇Nguyễn Trãi : Sài môn trú tảo tịnh âm âm (Tức hứng ) Cửa sài ban ngày quét dọn sạch sẽ, im mát.
♦Một âm là trại. (Danh) § Thông trại .


1. [骨瘦如柴] cốt sấu như sài 2. [柴門] sài môn