e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67B3
Show stroke order chỉ
 zhī,  zhí,  zhǐ
♦(Danh) Cây chỉ (latin: Citrus aurantium, Citrus sinensis Osbeck), cây chanh gai, cây quýt hôi, quả không ăn được nhưng dùng làm thuốc. § Còn có tên là cẩu quất , xú quất . ◎Như: chỉ thực quả chỉ hái còn non, chỉ xác quả chỉ hái đã già.