e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [3, 7] U+6765
26469.gif
Show stroke order lai, lãi
 lái,  lài
♦Giản thể của chữ .