e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 74 月 nguyệt [6, 10] U+6713
Show stroke order thiểu
 tiào,  tiǎo
♦(Danh) Cuối tháng âm lịch thấy trăng ở phương tây, gọi là thiểu trăng cuối tháng.