e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [9, 12] U+60F1
24817.gif
Show stroke order não
 nǎo
♦(Động) Tức giận, nổi cáu, bực mình. ◎Như: não hận giận dữ, khí não tức giận.
♦(Động) Làm ray rứt, phiền rầy. ◇Tô Thức : Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu, Đa tình khước bị vô tình não , (Hoa thốn tàn hồng từ ) Tiếng cười càng lúc càng nhỏ, không nghe được nữa, Cái đa tình thường bị cái vô tình làm ray rứt.
♦(Hình) Buồn bực, phiền muộn. ◎Như: áo não bực dọc, tấm tức không yên, phiền não buồn phiền, khổ não buồn khổ.


1. [懊惱] áo não 2. [薅惱] hao não 3. [惱人] não nhân 4. [煩惱] phiền não