e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 53 广 nghiễm [11, 14] U+5EC4
Show stroke order cứu
 jiù
♦(Danh) Chuồng ngựa. § Cũng viết là .