e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 46 山 sơn [14, 17] U+5DBD
Show stroke order nhạc
 yuè
♦(Danh) Núi cao lớn.