e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 40 宀 miên [7, 10] U+5BB5
23477.gif
Show stroke order tiêu
 xiāo
♦(Danh) Đêm. ◎Như: trung tiêu nửa đêm. ◇Thủy hử truyện : Dục đầu quý trang tá túc nhất tiêu 宿 (Đệ nhị hồi) Muốn đến nhờ quý trang cho tá túc một đêm.
♦(Hình) Nhỏ bé. ◎Như: tiêu nhân kẻ tiểu nhân.


1. [元宵] nguyên tiêu 2. [宵禁] tiêu cấm