e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [9, 12] U+5AA7
Show stroke order oa
 wā
♦(Danh) Nữ Oa một vị vua nữ trong thần thoại luyện đá vá trời.
♦(Danh) Tên khác của Thái Hành san .