e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [6, 9] U+59E8
23016.gif
Show stroke order di
 yí
♦(Danh) (1) Dì (chị hay em gái mẹ). (2) Dì (chị hay em gái vợ). ◇Hồng Lâu Mộng : Nhân nhân đô thuyết nhĩ thẩm tử hảo, cứ ngã khán, na lí cập nhĩ nhị di nhất linh nhi ni , , (Đệ lục thập tứ hồi) Ai cũng bảo thím mày đẹp, nhưng theo ý ta thì so với dì Hai mày còn thua xa.
♦(Danh) Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa). ◎Như: di thái thái dì (vợ lẽ).


1. [姨母] di mẫu 2. [姨妹] di muội 3. [姨娘] di nương