e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [6, 9] U+59DC
23004.gif
Show stroke order khương
 jiāng
♦(Danh) Họ Khương .


1. [姜子牙] khương tử nha