e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 37 大 đại [1, 4] U+5929
22825.gif
Show stroke order thiên
 tiān
♦(Danh) Bầu trời, không gian. ◎Như: bích hải thanh thiên biển biếc trời xanh.
♦(Danh) Ngày (gồm sáng và tối). ◎Như: kim thiên hôm nay, minh thiên ngày mai.
♦(Danh) Khoảng thời gian ban ngày hoặc một khoảng thời gian trong ngày. ◎Như: tam thiên tam dạ ba ngày ba đêm, tam canh thiên khoảng canh ba. ◇Trình Hạo : Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên , (Xuân nhật ngẫu thành ) Mây nhạt gió nhẹ lúc gần trưa, Hoa bên theo liễu bay qua sông phía trước.
♦(Danh) Tự nhiên. ◎Như: thiên nhiên tự nhiên trong trời đất, thiên sinh tự nhiên sinh ra.
♦(Danh) Khí hậu. ◎Như: nhiệt thiên trời nóng (khí hậu nóng), lãnh thiên trời lạnh (khí hậu lạnh).
♦(Danh) Mùa, tiết. ◎Như: xuân thiên mùa xuân, hoàng mai thiên tiết mai vàng (vào tháng tư tháng năm âm lịch, ở Giang Nam mưa nhiều, hoa mai nở thịnh).
♦(Danh) Sự vật không thể thiếu được. ◎Như: thực vi dân thiên ăn là thứ cần của dân.
♦(Danh) Đàn bà gọi chồng là thiên, cũng gọi là sở thiên .
♦(Danh) Ông trời, chúa tể cả muôn vật. § Nhà Phật thì cho trời cũng là một loài có công tu thiện nhiều hơn, được sinh vào cõi đời sung sướng hơn người mà thôi. ◎Như: sanh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên , sống chết có số, giàu sang là do trời, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên , lo toan sự việc là do người, thành công là ở trời.
♦(Danh) Nhà tôn giáo gọi chỗ các thần linh ở là thiên. ◎Như: thăng thiên lên trời, quy thiên về trời.
♦(Danh) Hình phạt khắc chữ chàm vào trán gọi là thiên .
♦(Danh) Lượng từ: đơn vị thời gian bằng hai mươi bốn giờ. ◎Như: giá hạng công tác hạn nhĩ tam thập thiên thì gian hoàn thành công tác này giao cho anh thời hạn ba mươi ngày để hoàn thành.
♦(Hình) Tự nhiên mà có, do thiên nhiên. ◎Như: thiên tài tài có tự nhiên, thiên tính tính tự nhiên.
♦(Hình) Số mục cực lớn. ◎Như: thiên văn số tự số cực kì lớn (như những con số tính toán trong thiên văn học ).
♦(Phó) Rất, vô cùng. ◎Như: thiên đại đích hảo tiêu tức tin tức vô cùng tốt đẹp.


1. [陰天] âm thiên 2. [白日升天] bạch nhật thăng thiên 3. [白天] bạch thiên 4. [冰天] băng thiên 5. [不共戴天] bất cộng đái thiên 6. [潑天大膽] bát thiên đại đảm 7. [補天] bổ thiên 8. [補天浴日] bổ thiên dục nhật 9. [格天] cách thiên 10. [告天] cáo thiên 11. [指天畫地] chỉ thiên hoạch địa 12. [隻手擎天] chích thủ kình thiên 13. [整天] chỉnh thiên 14. [終天] chung thiên 15. [九天] cửu thiên 16. [九天玄女] cửu thiên huyền nữ 17. [地平天成] địa bình thiên thành 18. [動地驚天] động địa kinh thiên 19. [冬天] đông thiên 20. [夏天] hạ thiên 21. [海角天涯] hải giác thiên nhai 22. [後天] hậu thiên 23. [靠天] kháo thiên 24. [今天] kim thiên 25. [荊天棘地] kinh thiên cức địa 26. [老天] lão thiên 27. [聊天] liêu thiên 28. [露天] lộ thiên 29. [南天] nam thiên 30. [午天] ngọ thiên 31. [人定勝天] nhân định thắng thiên 32. [梵天] phạm thiên 33. [昨天] tạc thiên 34. [升天] thăng thiên 35. [青天白日] thanh thiên bạch nhật 36. [天愛] thiên ái 37. [天干] thiên can 38. [天大] thiên đại 39. [天道] thiên đạo 40. [天庭] thiên đình 41. [天堂] thiên đường, thiên đàng 42. [天下] thiên hạ 43. [天氣] thiên khí 44. [天闕] thiên khuyết 45. [天籟] thiên lại 46. [天命] thiên mệnh 47. [天門] thiên môn 48. [天涯] thiên nhai 49. [天壤] thiên nhưỡng 50. [天官] thiên quan 51. [天鈞] thiên quân 52. [天癸] thiên quý 53. [天殺] thiên sát 54. [天作之合] thiên tác chi hợp 55. [天台] thiên thai 56. [天成] thiên thành 57. [天仙] thiên tiên 58. [天井] thiên tỉnh 59. [天智] thiên trí 60. [先天] tiên thiên 61. [送佛送到西天] tống phật tống đáo tây thiên 62. [倚天] ỷ thiên