e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 32 土 thổ [13, 16] U+58BB
Show stroke order tường
 qiáng
♦Tục dùng như chữ tường .