e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 30 口 khẩu [10, 13] U+55DC
21980.gif
Show stroke order thị
 shì
♦(Động) Ham thích. ◇An Nam Chí Lược : Thùy lão thị thư (Tự ) Về già càng thích sách vở.


1. [嗜慾] thị dục 2. [嗜好] thị hiếu