e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 30 口 khẩu [3, 6] U+5410
21520.gif
Show stroke order thổ
 tǔ,  tù
♦(Động) Nhổ, nhả. ◎Như: thổ đàm nhổ đờm. ◇Lỗ Tấn : Thổ nhất khẩu thóa mạt (A Q chánh truyện Q) Nhổ một bãi nước bọt.
♦(Động) Nói ra, phát ra. ◎Như: thổ lộ bày tỏ hết tình thực. ◇Bạch Cư Dị : Từ ô thất kì mẫu, Nha nha thổ ai âm , (Từ ô dạ đề ) Thương quạ con mất mẹ, Eo óc kêu tiếng buồn.
♦(Động) Mọc lên, sinh ra. ◎Như: thổ tú nở hoa.
♦(Động) Hiện ra, bày ra, lộ ra. ◇Tôn Địch 覿: Mộng đoạn tửu tỉnh san nguyệt thổ (Mai hoa ) Mộng dứt tỉnh rượu trăng núi ló dạng.
♦(Động) Vứt bỏ. ◎Như: thổ khí vứt bỏ.
♦(Động) Nôn, mửa. ◎Như: thổ huyết nôn ra máu, ẩu thổ nôn mửa, thượng thổ hạ tả vừa nôn mửa vừa tiêu chảy.
♦(Động) Nhả ra (trả lại). ◎Như: thổ xuất tang khoản nhả tiền tham ô ra.
♦(Danh) Lời nói, văn từ. ◇Nam sử : Mĩ tư dong, thiện đàm thổ 姿, (Lương tông thất truyện hạ ) Dung mạo đẹp, lời nói khéo.
♦(Danh) Chỉ vật đã nôn mửa ra.
♦(Danh) Họ Thổ .


1. [嘔吐] ẩu thổ 2. [半吐半露] bán thổ bán lộ 3. [茹柔吐剛] nhự nhu thổ cương 4. [吐露] thổ lộ 5. [吐瀉] thổ tả 6. [吞吞吐吐] thôn thôn thổ thổ