e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 26 卩 tiết [3, 5] U+536E
Show stroke order chi
 zhī
♦(Danh) Ấm, nậm, chén đựng rượu (thời xưa). ◇Sử Kí : Bái Công phụng chi tửu vi thọ (Hạng Vũ bổn kỉ ) Bái Công nâng chén chúc thọ.
♦(Danh) Lượng từ: đồ đong rượu có ghi đơn vị dung lượng chất lỏng (thời xưa). Tương đương với bôi . ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Quan nhân cảm phu nhân thịnh tình, đặc bị nhất chi tửu tạ phu nhân , (Quyển lục) Quan nhân cảm kích thịnh tình của phu nhân, riêng để sẵn một chi rượu để cảm tạ phu nhân.
♦(Danh) Một loài cây mọc dại, màu đỏ tía, có thể dùng làm phấn trang điểm.
♦§ Cũng viết là .