e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 19 力 lực [5, 7] U+52AB
21163.gif
Show stroke order kiếp
 jié
♦(Động) Cướp đoạt. ◎Như: kiếp lược cướp đoạt. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim dạ Tào Nhân tất lai kiếp trại (Đệ ngũ thập nhất hồi) Đêm nay Tào Nhân tất đến cướp trại.
♦(Động) Bức bách, bắt ép. ◎Như: kiếp chế ép buộc. ◇Sử Kí : Thành đắc kiếp Tần vương, sử tất phản chư hầu xâm địa , 使 (Kinh Kha truyện ) Nếu có thể uy hiếp vua Tần, bắt phải trả lại chư hầu những đất đai đã xâm chiếm.
♦(Danh) Số kiếp, đời kiếp, gọi đủ là kiếp-ba (phiên âm tiếng Phạn "kalpa"). § Thuật ngữ Phật giáo: Tính từ lúc người ta thọ được 84 000 tuổi, trải qua một trăm năm, lại giảm đi một tuổi, giảm mãi cho đến lúc chỉ còn thọ được có mười tuổi, rồi cứ một trăm năm tăng thêm một tuổi, tăng cho đến 84 000 tuổi, trong một thời gian tăng giảm như thế gọi là một tiểu kiếp . Hai mươi lần tăng giảm như thế gọi là trung kiếp . Trải qua bốn trung kiếp (thành, trụ, hoại, không) là một đại kiếp (tức là 80 tiểu kiếp). ◇Hồng Lâu Mộng : Tự đương vĩnh bội hồng ân, vạn kiếp bất vong dã , (Đệ nhất hồi) Xin mãi mãi ghi nhớ ơn sâu, muôn kiếp không quên vậy.
♦(Danh) Tai nạn, tai họa. ◎Như: hạo kiếp tai họa lớn, kiếp hậu dư sanh sống sót sau tai họa. ◇Liêu trai chí dị : Kim hữu lôi đình chi kiếp (Kiều Na ) Nay gặp nạn sấm sét đánh.
♦§ Tục còn viết là: , , .


1. [劫制] kiếp chế 2. [劫盜] kiếp đạo 3. [劫掠] kiếp lược