e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 13 冂 quynh [3, 5] U+5189
20873.gif
Show stroke order nhiễm
 rǎn
♦(Danh) Họ Nhiễm. § Nguyên viết là .


1. [冉冉] nhiễm nhiễm