e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [13, 15] U+5102
Show stroke order nông, nùng
 nóng
♦(Đại) Ta, tôi (tiếng đất Ngô). ◇Hồng Lâu Mộng : Nông kim táng hoa nhân tiếu si, Tha niên táng nông tri thị thùy? , (Đệ nhị thập thất hồi) Nay ta chôn hoa, người cười ta cuồng si, Mai sau (ta chết), biết ai là người chôn ta?
♦(Đại) Anh, ông... (đại từ ngôi thứ hai).
♦(Danh) Họ Nông. § Tục thường đọc là nùng. ◎Như: Nùng Trí Cao (thời Tống ).