e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+500F
Show stroke order thúc
 shū
♦(Phó) Chợt. ◎Như: thúc hốt chớp nhoáng, trong khoảnh khắc. ◇Hồng Lâu Mộng : Chân thị nhàn xứ quang âm dịch quá, thúc hốt hựu thị nguyên tiêu giai tiết hĩ , (Đệ nhất hồi) Tháng ngày thấm thoát trôi qua, bỗng chốc lại đến tiết Nguyên tiêu nữa rồi.