e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+4FF1
20465.gif
Show stroke order câu
 jù
♦(Động) Đi cùng, đi theo. ◇Sử Kí : Lục nguyệt, Hán vương xuất Thành Cao, đông độ Hà, độc dữ Đằng Công câu , , , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Tháng sáu, Hán Vương ra khỏi Thành Cao, về phía đông qua (Hoàng) Hà, với một mình Đằng Công đi cùng.
♦(Phó) Đều, cùng. ◎Như: phụ mẫu câu tồn cha mẹ đều còn. ◇Nguyễn Trãi : Câu độc sổ hàng thư (Tặng hữu nhân ) Cùng là người biết đọc (mấy dòng) sách.


1. [俱樂部] câu lạc bộ 2. [傢俱] gia câu 3. [聲色俱厲] thanh sắc câu lệ 4. [齒德俱增] xỉ đức câu tăng