e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [7, 9] U+4FC4
20420.gif
Show stroke order nga
 é
♦(Phó) Chốc lát. ◎Như: nga khoảnh khoảnh khắc. ◇Đỗ Phủ : Nga khoảnh phong định vân mặc sắc (Mao ốc vi thu phong Sở phá ca ) Chốc lát gió yên mây đen như mực.
♦(Hình) Nghiêng, lệch. ◇Thi Kinh : Thị viết kí túy, Bất tri kì bưu, Trắc biện chi nga, Lũ vũ ta ta , , , , , (Tiểu nhã , Tân chi sơ diên ) Ấy là đã say, Chẳng biết lỗi mình, Mũ đội nghiêng ngả, Múa may lắc lư.
♦(Danh) Tên gọi tắt của Nga-la-tư nước Nga (Russian).


1. [白俄羅斯] bạch nga la tư 2. [俄羅斯] nga la tư