e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [4, 6] U+4EF2
20210.gif
Show stroke order trọng
 zhòng
♦(Hình) Giữa. ◎Như: trọng xuân giữa mùa xuân (tháng hai), trọng đệ em thứ hai.


1. [伯仲] bá trọng 2. [昆仲] côn trọng 3. [翁仲] ông trọng 4. [仲買人] trọng mãi nhân 5. [仲月] trọng nguyệt 6. [仲裁] trọng tài 7. [仲子] trọng tử 8. [仲春] trọng xuân