e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [3, 5] U+4EDE
Show stroke order nhận
 rèn
♦(Danh) Nhận, nhà Chu định 8 thước là một nhận (chừng sáu thước bốn tấc tám phân bây giờ). ◇Liêu trai chí dị : A ông diệc đại hội hội! Như thử nhất tuyến chi thằng, dục ngã phụ chi dĩ đăng vạn nhận chi cao thiên, thảng trung đạo đoạn tuyệt, hài cốt hà tồn hĩ ! , , , (Thâu đào ) Ông già cũng hồ đồ quá! Một sợi dây thừng như thế này, muốn tôi bám vào để leo lên trời cao hàng vạn nhận, nếu nửa chừng đứt dây, thì hình hài xương xẩu làm sao mà còn?