e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 8 亠 đầu [6, 8] U+4EAC
20140.gif
Show stroke order kinh, nguyên
 jīng
♦(Danh) Gò cao do người làm ra. ◇Tam quốc chí : Ư tiệm lí trúc kinh, giai cao ngũ lục trượng , (Công Tôn Toản truyện ) Đắp gò cao trong hào, đều cao năm, sáu trượng.
♦(Danh) Kho thóc lớn hình vuông. ◇Quản Tử : Hữu tân thành khuân kinh giả nhị gia (Khinh trọng đinh ) Mới làm xong hai kho thóc lớn tròn và vuông.
♦(Danh) Quốc đô, thủ đô. ◎Như: kinh sư kinh thành, đế kinh kinh đô. ◇Bạch Cư Dị : Tự ngôn bổn thị kinh thành nữ, Gia tại Hà Mô lăng hạ trú , (Tì bà hành ) Nói rằng vốn là con gái ở kinh thành, Nhà ở dưới cồn Hà Mô.
♦(Danh) Số mục. § Ngày xưa, mười ức là một triệu , mười triệu là một kinh .
♦(Danh) Họ Kinh.
♦(Hình) To, cao lớn. ◇Chiến quốc sách : Dị nhật giả, Cánh Luy dữ Ngụy vương xử kinh đài chi hạ, ngưỡng kiến phi điểu , , (Sở sách tứ ) Một hôm, Cánh Luy cùng với vua Ngụy ở dưới một cái đài cao, ngửa mặt nhìn chim bay.
♦Một âm là nguyên. (Danh) Mồ mả. § Đồng nghĩa với nguyên . ◎Như: cửu nguyên bãi tha ma. § Cũng như nói cửu nguyên .


1. [北京] bắc kinh 2. [囷京] khuân kinh 3. [京都] kinh đô 4. [京洛] kinh lạc 5. [京師] kinh sư 6. [上京] thượng kinh