e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 2 丨 cổn [2, 3] U+4E2B
20011.gif
Show stroke order nha
 yā
♦(Danh) Chỗ xòe, chia ra, trạnh ra của một vật nào đó. ◎Như: thụ nha chạc cây, cước nha tử chân, nha hoàn con hầu gái (vì đầu nó để tóc hình hai trái đào xòe ra).


1. [丫頭] nha đầu 2. [丫鬟] nha hoàn 3. [丫叉] nha xoa