e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 157 足 túc [11, 18] U+8E5F
Show stroke order tích
 jī
♦Cùng nghĩa với chữ tích .


1. [陳蹟] trần tích