e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 128 耳 nhĩ [11, 17] U+8072
32882.gif
Show stroke order thanh
 shēng
♦(Danh) Tiếng. ◎Như: tiếu thanh tiếng cười, lôi thanh tiếng sấm. ◇Nguyễn Trãi : Chung tiêu thính vũ thanh (Thính vũ ) Suốt đêm nghe tiếng mưa.
♦(Danh) Đời xưa chia ra năm thứ tiếng là cung, thương, giốc, chủy, vũ , , , , . Âm nhạc cứ noi đấy làm mẫu mực.
♦(Danh) Tiếng người chia ra bốn thứ tiếng là bình, thượng, khứ, nhập , , , . Âm chữ cứ noi đấy làm mẫu mực.
♦(Danh) Âm nhạc. ◎Như: thanh sắc âm nhạc và sắc đẹp.
♦(Danh) Lời nói. ◇Sử Kí : Thần văn cổ chi quân tử, giao tuyệt bất xuất ác thanh , (Nhạc Nghị truyện ) Thần nghe bậc quân tử đời xưa, tuyệt giao với ai rồi, không nói ra lời xấu ác (về người đó).
♦(Danh) Tin tức, âm hao. ◇Hán Thư : Giới thượng đình trường kí thanh tạ ngã (Triệu Quảng Hán truyện ) Đình trưởng trong vùng gởi tin đến tạ lỗi với ta.
♦(Danh) Tiếng tăm, danh dự. ◎Như: danh thanh đại chấn tiếng tăm vang dội.
♦(Động) Nêu rõ, tuyên bố. ◎Như: thanh minh nêu rõ việc làm ra, thanh tội trí thảo kể tội mà đánh.


1. [惡聲] ác thanh 2. [音聲] âm thanh 3. [不則聲] bất tắc thanh 4. [平聲] bình thanh 5. [鐘聲] chung thanh 6. [名聲] danh thanh 7. [揚聲器] dương thanh khí 8. [大聲] đại thanh 9. [大聲疾呼] đại thanh tật hô 10. [同聲] đồng thanh 11. [家聲] gia thanh 12. [回聲] hồi thanh 13. [人聲] nhân thanh 14. [聲氣] thanh khí 15. [聲明] thanh minh 16. [聲色] thanh sắc 17. [聲色俱厲] thanh sắc câu lệ 18. [聲望] thanh vọng 19. [傳聲] truyền thanh