e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+6953
Show stroke order phong
 fēng
♦(Danh) Cây phong (tên khoa học thuộc họ Acer), lá đến mùa thu thì đỏ, mùa xuân nở hoa xúm xít như quả bóng tròn. § Đời nhà Hán, hay trồng phong ở cung điện, vì thế đời sau gọi triều đình là phong thần hay phong bệ .