e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [8, 12] U+666E
26222.gif
Show stroke order phổ
 pǔ
♦(Hình) Rộng, khắp. ◎Như: giáo dục phổ cập giáo dục khắp cả.
♦(Danh) § Xem Phổ-lỗ-sĩ .
♦(Danh) Họ Phổ.


1. [普遍] phổ biến 2. [普魯士] phổ lỗ sĩ 3. [川普] xuyên phổ