e-hvtd v2.0 (9175)

嘉平 gia bình
♦Tháng chạp. ◇Sử Kí : Tam thập nhất niên thập nhị nguyệt, cánh danh lạp viết "gia bình" , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ).