e-hvtd v2.0 (9175)

盤結 bàn kết
♦Câu kết. ◇Tam quốc chí : Kim nhị huyền san hiểm, chư di trở binh, bất khả dĩ quân kinh nhiễu, kinh nhiễu tắc chư di bàn kết , , , (Ngô thư , Chung Li Mục truyện ).
♦Quanh co, chằng chịt. ◇Lí Thân : Bách niên mệnh xúc bôn mã tật, Sầu tràng bàn kết tâm tồi tốt , (Tặng Mao tiên ông ).