e-hvtd v2.0 (9175)

蒼生 thương sinh
♦Trăm họ, chúng sinh, dân. ◇Tấn Thư : Thương sinh ngung nhiên, mạc bất hân đái , (Nguyên đế kỉ ).