e-hvtd v2.0 (9175)

功高望重 công cao vọng trọng
♦Công huân rất cao, thanh danh lớn lao. ◇Tôn Mai Tích : Tướng quân bất tất oán trướng, nhĩ công cao vọng trọng, bất cửu tự minh , , (Cầm tâm kí , Đệ tam nhị xích).