e-hvtd v2.0 (9175)

生薑 sinh khương
♦Gừng sống (chưa nấu chín). § Có nộn khương lão khương .