e-hvtd v2.0 (9175)

公共衛生 công cộng vệ sinh
♦Khoa học và phương thức tập thể giúp cho mọi người ngăn ngừa bệnh tật, giữ gìn sức khỏe.