e-hvtd v2.0 (9175)

答答 đáp đáp
♦(Tiếng mưa rơi) tí tách.
♦(Tiếng đồng hồ chạy) tích tắc.
♦(Tiếng súng máy bắn) tạch tạch.
♦(Tiếng trúc khô) xào xạc.