e-hvtd v2.0 (9175)

閒錢 nhàn tiền
♦§ Cũng viết là .
♦Tiền còn dư (ngoài nhu yếu phí dụng trong sinh hoạt). ◇Kim Thánh Thán : Bổn bất dục tạo ốc, ngẫu đắc nhàn tiền, thí tạo nhất ốc , , (Bất diệc khoái tai , Kì thập ngũ ) Vốn không muốn làm nhà, chợt có món tiền để rỗi, liền làm thử mấy gian. ◇Tào Ngu : (): Lỗ Quý (vấn Thị Bình): Cương tài ngã khiếu nhĩ mãi trà diệp, nhĩ vi thập ma bất mãi? Lỗ Thị Bình: Một hữu nhàn tiền , ? : (Lôi vũ , Đệ tam mạc).
♦Tiền kiếm được bằng những thủ đoạn bất chính. ◇Thủy hử truyện : Các điếm gia tịnh các đổ phường đoái phường, gia lợi bội tống nhàn tiền lai dữ Thi Ân , (Đệ tam thập hồi) Các cửa hàng cùng các sòng bạc, các tiệm cầm đồ đổi chác có lãi đều đem tiền chia cho Thi Ân.