e-hvtd v2.0 (9175)

絲絲入扣 ti ti nhập khấu
♦Khi dệt vải trên khung cửi, sợi ngang sợi dọc thông qua cái go (khấu ) không hề rối loạn. Tỉ dụ nhịp nhàng ăn khớp, không chút sai trật. ◇Lâm Tắc Từ : Sự thuân hậu khan tập thành thư, tỉ quyên hạng chẩn hạng, ti ti nhập khấu , , (Khuyến dụ quyên chẩn cáo thị ).