e-hvtd v2.0 (9175)

甜絲絲 điềm ti ti
♦Hình dung khí vị thơm dìu dịu. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc thử thì dữ Bảo Thoa tựu cận, chỉ văn nhất trận trận lương sâm sâm điềm ti ti đích u hương , (Đệ bát hồi) Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Bảo Thoa, thấy thoang thoảng có mùi thơm dìu dịu.
♦Hình dung cảm giác hạnh phúc êm đềm. ◎Như: tha khán đáo hài tử môn phí tâm vị tha chế tác đích sanh nhật lễ vật, tâm lí điềm ti ti đích , .