e-hvtd v2.0 (9175)

口沒遮攔 khẩu một già lan
♦Nói năng không có cấm kị, cứ nói gì thì nói. ◇Tây sương kí 西: Tiểu hài nhi gia khẩu một già lan, nhất vị đích tương ngôn ngữ tồi tàn , (Đệ tam bổn , Đệ nhị chiết) Đồ trẻ con nói chẳng nể lời, cứ một mực mắng mỏ người ta chan chát.