e-hvtd v2.0 (9175)

封條 phong điều
♦Tờ có chữ dán trên cửa nhà hoặc đồ vật để thông báo đã bị niêm phong, đóng lại, cấm sử dụng... § Cũng viết là: phong bì . ◇Văn minh tiểu sử : Thùy tri môn dĩ tỏa liễu, thiếp thượng nhất trương chánh đường đích phong điều, tiến khứ bất đắc , (Đệ nhị cửu hồi).