e-hvtd v2.0 (9175)

哀鳴 ai minh
♦Tiếng kêu đau xót, bi thương.