e-hvtd v2.0 (9175)

陽春 dương xuân
♦Mùa xuân, trời xuân ấm áp. ◇Lí Bạch : Huống dương xuân triệu ngã dĩ yên cảnh, đại khối giả ngã dĩ văn chương , (Xuân dạ yến tòng đệ đào lí viên tự ) Huống chi mùa xuân ấm áp đem mây khói mà mời đón, Trời đất mênh mông đem cảnh đẹp mà giúp vui.
♦Xưng tụng chính trị nhân đức. ◇Thẩm Ước : Du du ức vạn tính, Ư thử đổ dương xuân , (Lương cổ xuy khúc , Hôn chủ tứ dâm thắc ).
♦Tỉ dụ ân trạch. ◇Âu Dương Chiêm : Thượng thiên chí nhân chi cao trạch, hậu địa vô tư chi dương xuân , (Thượng Trịnh tướng công thư ).
♦Tỉ dụ êm dịu, quyến dũ. ◇Cảnh thế thông ngôn : Đinh ninh thử khứ Cô Tô thành, Hoa nhai mạc thính dương xuân thanh , (Vương Kiều Loan bách niên trường hận ).
♦Tên một khúc ca ngày xưa.