e-hvtd v2.0 (9175)

博覽 bác lãm
♦Xem rộng, quảng bác duyệt lãm. ◎Như: cổ đại đích thánh triết chủ trương độc thư yếu năng bác lãm, thận tư, minh biện , , .